Filmrutan nr2
Filmrutans hemsida är under konstruktion.
Vi hänvisar tillsvidare till Sveriges Förenade Filmstudios hemsida.

Filmrutan är Sveriges äldsta filmtidskrift och ges ut av Sveriges Förenade Filmstudios. Filmrutan ger plats för essäer, analyser, kommentarer, filmhistoria och filmskådespelare.
Redaktör för Filmrutan är Marika Junström.

Filmrutan kommer ut med 4 nummer/år. Prenumeration kostar 200 kr och kan betalas via Plusgiro 461692-6.Filmrutan, Sveriges Förenade Filmstudios, Box 27126, 102 52 Stockholm
Tel: 08-665 11 00 eller 08-641 50 08, www.sff-filmstudios.org